Του Σταύρου Μιχαήλ, Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΑΥ

Στα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), έχει πραγματοποιήσει αξιοσημείωτα επιτεύγματα προς όφελος των πολιτών. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό θα συνεχίσει και στο μέλλον, μιας και εξακολουθούμε να έχουμε τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο των εργασιών μας.

Πέντε χρόνια από την έναρξη του ΓεΣΥ, εργαζόμαστε αδιάλειπτα για τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας αλλά και για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής του βιωσιμότητας.  

Το ΓεΣΥ είναι ένας ζωντανός οργανισμός που η λειτουργία του απαιτεί ισχυρά αντανακλαστικά και συνεχή επαγρύπνηση. Χωρίς να παραγνωρίζονται τα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα και αφορούν τις βασικές αρχές και την φιλοσοφία του ΓεΣΥ, όπως είναι η καθολικότητα, η ισότιμη πρόσβαση χωρίς εξαιρέσεις, η κοινωνική αλληλεγγύη, η παροχή ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών, η ελεύθερη επιλογή παρόχων, δεν μπορεί την ίδια ώρα να μην αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις καθώς βέβαια και τις προοπτικές για το μέλλον.

Η εμπειρία των πέντε πρώτων χρόνων λειτουργίας του ΓεΣΥ έχει αναδείξει προκλήσεις και προοπτικές που αφορούν συγκεκριμένα θέματα, όπως η απρόσκοπτη πρόσβαση του ασθενή στις υπηρεσίες υγείας, η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, ο εμπλουτισμός του πακέτου υπηρεσιών, η ανάγκη για εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων, η προώθηση της εξειδίκευσης και ασφαλώς η διατήρηση και η περαιτέρω ενίσχυση ενός οικονομικά βιώσιμου συστήματος.

Η οικονομική βιωσιμότητα του Συστήματος

Σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα, πρόκληση δεν αποτελεί μόνο η σωστή και δίκαιη διαπραγμάτευση με τους συνεργάτες μας – πάροχους του Συστήματος, αλλά και η σωστή διαχείριση της ένταξης παρόχων στο Σύστημα μέσα από ένα διαφανές μηχανισμό ο οποίος δεν θα αποκλείει τη συμμετοχή καινούργιων παρόχων, όμως από την άλλη θα αποτρέψει φαινόμενα υπερπροσφοράς.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αναπόσπαστο κομμάτι των προκλήσεων αποτελεί και η καλλιέργεια κουλτούρας τόσο ανάμεσα στους δικαιούχους όσο και ανάμεσα στους πάροχους για υπεύθυνη χρήση των υπηρεσιών του ΓεΣΥ, αλλά και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Μείζονος σημασίας είναι το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού  έχει ολοκληρώσει  τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του για την χρονική περίοδο 2024-2026 , ο οποίος θα αποτελέσει μηχανισμό καθοδήγησης των αποφάσεων του για σωστό προγραμματισμό των επόμενων δράσεων αλλά και για τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων που προαναφέρθηκαν.

Για να επιτευχθούν όλα τα επιβεβλημένα σημαντικά βήματα προόδου απαραίτητη είναι η αρμονική συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και όλους τους άλλους αρμόδιους φορείς.

Διατηρώντας αναλλοίωτο τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα, το Γενικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου θα συνεχίσει να υπηρετεί αδιάλειπτα τους πολίτες, επιβεβαιώνοντας τις αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της ισονομίας στις οποίες βασίζεται. Ύψιστη προτεραιότητα  του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας είναι να παραμείνει το ΓεΣΥ ισχυρό, προσφέροντας δια βίου ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας υγείας για όλους, χωρίς εξαιρέσεις!