Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Διεργασιών & Συστημάτων Νερού – Γαία, με συντονίστρια την Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου, και το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με άλλα έξι πανεπιστημιακά ιδρύματα και δύο μεγάλες επιχειρήσεις από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, το Μαρόκο και την Τυνησία, συμμετέχουν ως εταίροι στο ερευνητικό έργο με ακρώνυμο SPORE-MED (Sustainable uPgraded WWTPs for resOurce recovery, water Reuse and hEalth surveillance in the MEDiterranean region). Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων της Μεσογείου ώστε να ενισχυθεί η περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητά τους. Το SPORE-MED ανήκει στο πρόγραμμα PRIMA της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PRIMA S1 Water Management IA) με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 3,4 εκατομμυρίων ευρώ και διάρκεια τρία χρόνια. Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο της Χιρόνας στην Ισπανία (University of Girona, UdG) και η υλοποίηση των δράσεων ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024. 

Το έργο SPOREMED

H περιοχή της Μεσογείου τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις σε θέματα που αφορούν τη διασύνδεση νερού–ενέργειας–τροφίμων–υγείας όπως είναι για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή, η ανομβρία, η ρύπανση και η ασφάλεια των τροφίμων. Κοιτάζοντας τις προκλήσεις αυτές από την πλευρά της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, διαφαίνεται η ανάγκη για αναβάθμιση των μονάδων επεξεργασίας με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής τους, τόσο ως προς την ποιότητα του τελικού επεξεργασμένου προϊόντος, όσο ως προς την αξιοποίηση των εν λόγω εγκαταστάσεων ως κέντρα παροχής φυσικών πόρων και υπηρεσιών.

Το έργο SPORE-MED ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η οποία βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες αρχίζοντας από τη χρήση φυσικοχημικών και βιολογικών επεξεργασιών για την απομάκρυνση ρύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος από τα αστικά λύματα. Συγκεκριμένα, θα εξεταστεί η τεχνολογία PROGRAMOX για γρήγορη απομάκρυνση αζώτου και οργανικού φορτίου καθώς και η επίπλευση αφρού με νανοφυσαλίδια αέρος για την απομάκρυνση νανο/μικροπλαστικών και ρύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος. Επιπρόσθετα, θα γίνει χρήση αισθητήρων για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα. Το έργο θα εστιάσει επίσης στη χρήση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση γεωργικών καλλιεργειών και ανάκτηση των θρεπτικών στοιχείων για χρήση τους στον γεωργικό τομέα. Θα αναπτυχθεί σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης λυμάτων, δίνοντας έμφαση σε ανθεκτικούς κατά της αντιβίωσης μικροοργανισμούς υψηλής επικινδυνότητας όπως κατατάσσονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όλες οι πιο πάνω δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου θα αξιολογηθούν ως προς τον περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπό τους μέσω της ανάλυσης του κύκλου ζωής ώστε να διαφανεί η βιωσιμότητά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Πόπη Καραολιά ([email protected]), τη Θεόνη Μηνά ([email protected]) και τη Δρ Δέσπω Φάττα-Κάσινου ([email protected]) ή στην ιστοσελίδα του έργου στο σύνδεσμο: https://spore-med.eu/.