Ο κρίσιμος ρόλος του Προσωπικού Ιατρού στη λειτουργία του ΓεΣΥ

Η σημαντικότητα του ρόλου του ΠΙ θα πρέπει να διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο, ώστε η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΓεΣΥ να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα

Από την έναρξη της εφαρμογής του ΓεΣΥ οι Προσωπικοί Ιατροί (ΠΙ) κλήθηκαν όχι μόνο να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους δικαιούχους, αλλά και να τους καθοδηγήσουν στο Σύστημα, εκπαιδεύοντας τους στα καινούργια δεδομένα και δυνατότητες που τους παρέχονταν. Παράλληλα, είχαν και την ευθύνη της αποφόρτισης των Ειδικών Ιατρών από περιστατικά που δεν έχριζαν κάποιας εξειδικευμένης διαχείρισης.

Ο θεσμός του ΠΙ, άλλωστε, αποτελεί μία πετυχημένη πρακτική που έχει υιοθετηθεί και εφαρμοστεί σε πολλά συστήματα υγείας ανά τον κόσμο, ακριβώς γιατί τα οφέλη που προσφέρει στον ασθενή είναι πολύ σημαντικά. Όπως η άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες, θεραπεία και φαρμακευτική κάλυψη μέσω του Προσωπικού Ιατρού, κάτι που θεωρείται ως ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του ΓεΣΥ και το οποίο απολαμβάνουν οι δικαιούχοι στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Βασικό μέλημα του Προσωπικού Ιατρού ήταν εξαρχής η άμεση επαφή με τον ασθενή, με σκοπό την κατάρτιση ενός πλήρους ιστορικού και ενός εξατομικευμένου ιατρικού φακέλου. Όπως ακριβώς συνέβαινε δηλαδή τόσα χρόνια μέσω των Παιδιάτρων, με το κάθε παιδί να έχει το δικό του γιατρό που το παρακολουθεί από τις πρώτες ημέρες της ζωής του και με τον οποίο οι γονείς διατηρούν άμεση επικοινωνία και στενή επαφή.

Όταν την 1η Ιουνίου 2019 ξεκινούσε η εφαρμογή της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ, ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού ήταν ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα που έπρεπε να κερδηθούν, κυρίως προς όφελος των δικαιούχων, οι οποίοι πλέον θα είχαν έναν «δικό τους» γιατρό να απευθύνονται για τα προβλήματα υγείας που τους απασχολούσαν. Μια καινοτομία που στη διαδρομή της αντιμετώπισε προκλήσεις και δυσκολίες αλλά κατάφερε να βγει αλώβητη, πετυχαίνοντας όχι μόνο το σκοπό της, αλλά και την πλειοψηφία των -μέχρι σήμερα- στόχων της.

Σε πρόσφατη ανασκόπηση που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί: 924.162 δικαιούχοι έχουν εγγραφεί στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο Προσωπικού Ιατρού σε σχέση με τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Συστήματος που υπήρχαν αντιστοίχως 760.330 δικαιούχοι. Αναφορικά δε, με τον αριθμό των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας που είναι συμβεβλημένοι με το ΓεΣΥ, αυτή τη στιγμή οι ΠΙ για ενήλικες ανέρχονται στους 587 ενώ οι ΠΙ για παιδιά (Παιδίατροι) στους 200.

Μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης

Τρεισήμισι χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος, για την πλειοψηφία των δικαιούχων ο Προσωπικός Ιατρός που επιλέγουν δεν αποτελεί μόνο τον επιστήμονα που θα αποφανθεί για το πρόβλημα υγείας τους, αλλά έναν δικό τους άνθρωπο, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το ιστορικό τους και είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη της ορθής διάγνωσης και της καλύτερης δυνατής φροντίδας.

Ως το αρχικό σημείο πρόσβασης του δικαιούχου στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτονται από το ΓεΣΥ, ο Προσωπικός Ιατρός είναι αυτός που έχει το καθήκον να εξετάσει ενδελεχώς όλες τις παραμέτρους, παρουσιάζοντας στο δικαιούχο τις επιλογές του. Αυτός είναι και ο λόγος που οι δικαιούχοι έχουν απευθείας πρόσβαση στον Προσωπικό τους Ιατρό, ο οποίος διαθέτει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία όπως και την ιατρική κατάρτιση για να τους καθοδηγήσει ορθά στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που πρέπει να λάβουν από άλλους παροχείς υγείας και να τους παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για την συντονισμένη αντιμετώπιση των χρόνιων ασθενειών. Μέσω των παραπεμπτικών που λαμβάνουν από τον ΠΙ, οι ασθενείς δύνανται να έχουν πρόσβαση από το πρωτοβάθμιο στο δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο φροντίδας υγείας, όπως είναι οι ΕΙ και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας (π.χ μάιες, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ενδονοσοκομειακή περίθαλψη).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, η σημαντικότητα του ρόλου του ΠΙ θα πρέπει να διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο, ώστε η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΓεΣΥ να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, χρειάζεται να διαμορφωθεί κουλτούρα ορθολογιστικής χρήσης των εν λόγω υπηρεσιών από τους δικαιούχους, μέσω της εισαγωγής επιπλέον κριτηρίων και κατευθυντήριων γραμμών, που να διασφαλίζουν την  αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος διαχρονικά.

Σημαντική παράμετρος στο θεσμό του Προσωπικού Ιατρού, είναι και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει στους δικαιούχους ως προς την προστασία και τη θωράκιση της υγείας τους, μέσω συμβουλών για να αποθαρρύνουν συνήθειες που μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του δικαιούχου, όπως το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, η παχυσαρκία και άλλα.