ΟΑΥ: Αναβάθμιση υπηρεσιών κατ’ οίκον Γενικής Νοσηλευτικής για συγκεκριμένες ομάδες δικαιούχων στο ΓεΣΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ενημερώνει το κοινό ότι, από την 1η Νοεμβρίου 2023 προχωρεί σε αναβάθμιση των υπηρεσιών κατ’ οίκον Γενικής Νοσηλευτικής για δικαιούχους που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση, καθώς και για δικαιούχους με συγκεκριμένα χρόνια νοσήματα, καθετήρες και στομίες. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της ενίσχυσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει προχωρήσει στην αύξηση του αριθμού των κατ ’οίκον υπηρεσιών γενικής νοσηλευτικής που καλύπτονται από το ΓεΣΥ για τους ασθενείς αυτούς.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω υπηρεσίες εξακολουθούν να παρέχονται, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο έγκυρο παραπεμπτικό από τον θεράποντα ιατρό και αφορούν δικαιούχους οι οποίοι έχουν καθορισθεί από τον Προσωπικό τους Ιατρό ως κατεκεκλιμένοι.

Η πιο πάνω αναβάθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς επαναξιολόγησης των υπηρεσιών που παρέχει το ΓεΣΥ, σε μια προσπάθεια διαφοροποίησης των υπηρεσιών σε δικαιούχους οι οποίοι χρήζουν αυξημένης φροντίδας.