Μνημόνιο Συνεργασίας Medochemie – Πανεπιστημίου Κύπρου

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν τη Δευτέρα 18 Απριλίου, η φαρμακοβιομηχανία Medochemie και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο την από κοινού προώθηση της έρευνας και εκπαίδευσης σε τομείς της Υγείας, που σχετίζονται με την φαρμακευτική και ιατρική επιστήμη.

Το μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους της Medochemie, οι Δρ Δάφνη Πίττα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δρ Χριστάκης Σεργίδης, Διευθυντής Έρευνας, Ανάπτυξής, Καινοτομίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης

Μεταξύ άλλων, το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει την ανάπτυξη και συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράμματα, την υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και δραστηριοτήτων, καθώς και τη διάδοση των επιστημονικών γνώσεων και του πολιτισμού, προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας.

Όπως δήλωσε ο Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας της εταιρείας Medochemie, Δρ. Χριστάκης Σεργίδης, το Μνημόνιο Συνεργασίας αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και διαδικασιών.

Από τη μία, είπε ο Δρ Σεργίδης, θα ενδυναμώσει τις προσπάθειες που καταβάλει η Medochemie για εμβάθυνση στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, ενώ από την άλλη οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου θα έχουν τη δυνατότητα να εστιάσουν στην εφαρμοσμένη έρευνα κοινού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, επισήμανε ότι στη βάση της εν λόγω συμφωνίας, αλλά και των αναγκών των συμβαλλόμενων μερών, θα γίνεται τοποθέτηση φοιτητών και νέων αποφοίτων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Medochemie, με στόχο τη μελέτη και επίβλεψη έργων.

H έρευνα και καινοτομία, υπέδειξε ο Δρ Σεργίδης, αποτελούν το μέλλον αυτού του τόπου, γι’ αυτό και χρειάζεται να ευθυγραμμιστούν με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τα «θέλω» της αγοράς. Το νόμισμα της κυπριακής οικονομίας θα πρέπει να είναι η γνώση, ανέφερε χαρακτηριστικά.