Κύπρος Σταυρίδης: Ο ΟΚΥπΥ θα συνεχίσει να εξελίσσεται, παραμένοντας η ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ

5 ΧΡΟΝΙΑ ΓεΣΥ: Μήνυμα του Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή του ΟΚΥπΥ μέσω του «Ιατρικού Τύπου»

Η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας χαρακτηρίστηκε δικαίως ως η μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση, στην Κύπρο καθώς διασφαλίζει την καθολική κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού σε ότι αφορά τις υπηρεσίες υγείας και την ελεύθερη επιλογή των πολιτών για πάροχο.

Ο ΟΚΥπΥ, ως ο μεγαλύτερος πάροχος Υγείας στην Κύπρο, με 9 Νοσηλευτήρια και 38 κέντρα υγείας σε όλες τις πόλεις και επαρχίες, αποτελεί αδιαμφισβήτητα την ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ και του τομέα υγείας της Κύπρου. Ο Οργανισμός διαχειρίζεται καθημερινά έναν τεράστιο όγκο περιστατικών ανά το παγκύπριο, παρέχοντας αδιακρίτως φροντίδα υγείας σε όλους τους πολίτες.  

Εντούτοις, η εφαρμογή του ΓεΣΥ, αρχικά με την ένταξη της Πρωτοβάθμιας και Εξωνοσοκομειακής, Φροντίδας Υγείας τον Ιούνιο του 2019 και μετέπειτα με την ένταξη της Ενδονοσοκομειακής, Φροντίδας το 2020, ήταν μια τεράστια πρόκληση για τον Οργανισμό, καθώς εκτός από την πανδημία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Οργανισμός σήκωσε ολόκληρο το βάρος της περίθαλψης των ασθενών που νοσούσαν με κορωνοϊό, έπρεπε να προσαρμοστεί και στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού στον τομέα της Υγείας στη χώρα μας.  Η εφαρμογή του ΓεΣΥ και η ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικού μεριδίου αγοράς, ειδικά στην Εξωνοσοκομειακή Φροντίδα, εντούτοις ο Οργανισμός διατήρησε την ηγετική του θέση στην Ενδονοσοκομειακη Φροντίδα, καθώς και σε πολλές άλλες υπηρεσίες.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο Οργανισμός  λαμβάνει μέτρα για να αυξήσει τον αριθμό των ασθενών και κατ’ επέκταση των εσόδων του.  Ένα παράδειγμα, αποτελεί η εφαρμογή του θεσμού της λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων και τις απογευματινές ώρες. Ενδεικτικά, τους πρώτους 15 μήνες λειτουργίας του προγράμματος απογευματινής εργασίας, διενεργήθηκαν 2.800 χειρουργεία ενώ έγιναν 27.000 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία. Το πιο πάνω είχε ως σκοπό τη μείωση των λιστών αναμονής και την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών που έχει ανάγκη ειδικό ιατρό ή εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Με ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο με συγκεκριμένο πλάνο δράσης, για διοικητική και οικονομική αυτονόμηση, ο Οργανισμός υλοποιεί αριθμό στοχευμένων ενεργειών,  επενδύοντας μεταξύ άλλων στην αναβάθμιση και ανάπτυξη κτηριακών υποδομών, στην αγορά σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και στο ανθρώπινο δυναμικό, με τη συνεχή ενίσχυση και εκπαίδευσή του.

Σε ότι αφορά τις επενδύσεις σε αναπτυξιακά έργα και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, είναι σημαντική η διασφάλιση της επέκτασης της κρατικής χορηγίας η οποία αφορά κατά κύριο λόγο κεφαλαιουχικές δαπάνες και επενδύσεις που σχετίζονται με ανακαινίσεις, επεκτάσεις στα Νοσηλευτήρια κλπ. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι πολλά από τα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν εντάσσονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2026.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

Στα πλαίσια αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα Νοσηλευτήρια και Κέντρα Υγείας του Οργανισμού, ο ΟΚΥπΥ προχωρεί με διαπίστευση και πιστοποίηση. Όσον αφορά τη διαπίστευση, έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα προετοιμασίας διαπίστευσης 9 Νοσηλευτήρια, 7 Κέντρα Υγείας και η Διεύθυνση Ασθενοφόρων.

Το πρόγραμμα διαπίστευσης απαιτεί την υιοθέτηση διεθνώς αναγνωρισμένων νοσοκομειακών προτύπων διασφάλισης της ποιότητας. H διαπίστευση θα γίνει από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα Accreditation Canada. Στα πλαίσια αυτά, οι πλειοψηφία των κλινικών εργαστήριων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και του Νοσοκομείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, είναι ήδη διαπιστευμένα με το ISO 15189 ενώ παράλληλα, προωθούνται τα υπόλοιπα κλινικά εργαστήρια όλων των Νοσηλευτηρίων, για διαπίστευση με το πρότυπο ISO 15189.

Όσον αφορά την πιστοποίηση, είναι σε εξέλιξη η πιστοποίηση μεμονωμένων κλινικών και μονάδων με τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001 και ISO 15224. Συνολικά, έχουν επιτευχθεί 28 πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO 15224 μέχρι στιγμής και είναι σε εξέλιξη άλλα 6.

 Όσον αφορά τη διαπίστευση, έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα προετοιμασίας διαπίστευσης 9 Νοσηλευτήρια, 7 Κέντρα Υγείας και η Διεύθυνση Ασθενοφόρων. Το πρόγραμμα διαπίστευσης απαιτεί την υιοθέτηση διεθνώς αναγνωρισμένων νοσοκομειακών προτύπων διασφάλισης της ποιότητας όπου και θα ακολουθήσει επιθεώρηση από τον εξωτερικό φορέα διαπίστευσης.

Παράλληλα, προωθούνται τα Κλινικά Εργαστήρια για διαπίστευση με το πρότυπο ISO 15189. Όσον αφορά την πιστοποίηση, είναι σε εξέλιξη η πιστοποίηση μεμονωμένων Κλινικών και Μονάδων με τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001 και ISO 15224. Συνολικά, έχουν επιτευχθεί 28 πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO 15224 μέχρι στιγμής και είναι σε εξέλιξη άλλα 6.

Επιπρόσθετα, ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα προς την αναβάθμιση ολόκληρου του Οργανισμού, αποτελεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας (ΟΠΣΥ) το οποίο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή περί τα τέλη του 2026 και στοχεύει στην αναβάθμιση, απλοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες.  

Ο ΟΚΥπΥ είναι ένας Οργανισμός ο οποίος χρειάζεται ευελιξία και χρόνο ώστε να αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια για να μπορεί να διαχειρίζεται την οποιαδήποτε πρόκληση, στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον υγείας. Δεν είναι μόνο θέμα διαδικασιών ή αλλαγής των στόχων που έχουν οι εργαζόμενοι στα Νοσηλευτήρια του Οργανισμού, αλλά και αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας.

Τα αποτελέσματα των προσπαθειών που γίνονται στον ΟΚΥπΥ φαίνονται καθημερινά σε κάθε φάσμα των υπηρεσιών που παρέχουμε, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν σημεία στα οποία  υστερούμε. Εντούτοις, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να εξελίσσεται, παραμένοντας η ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ, διασφαλίζοντας τη δημοσία υγεία, με συνεχή δέσμευση τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως.

______________________________________

  • Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην εταιρία ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΓΝΩΣΗ ΛΤΔ. * Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια της εταιρείας που εκδίδει τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟ * Επιτρέπεται η κοινοποίηση μέσω Facebook, Twitter κ.λ.π. με αναφορά στην πηγή: www.ygeiapress.com * Επιτρέπεται η κοινοποίηση μέσω Facebook, Twitter κ.λ.π.