Κορυφαίες Διακρίσεις για το Ινστιτούτο Κύπρου

Για άλλη μια χρονιά το Ινστιτούτο Κύπρου ξεχώρισε στα «CY GPP AWARDS 2022», κατακτώντας τρία σημαντικά βραβεία, σε ένα από τους μεγαλύτερους περιβαλλοντικούς θεσμούς της Κύπρου.

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, στην Κεντρική Τράπεζα, το Ινστιτούτο Κύπρου απέσπασε τα πιο κάτω τιμητικά βραβεία:

  • 1η θέση: Γενική Πολιτική
  • 1η θέση: Μηχανογραφικός Εξοπλισμός / Ηλεκτρικές Συσκευές
  • Βραβείο: Προϊόντα & Υπηρεσίες Καθαρισμού

Τα «CY GPP AWARDS 2022» έχουν καθιερωθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Γραφείο Ενέργειας Κύπρου, με τη συμμετοχή δημόσιων φορέων, φορέων δημοσίου δικαίου, αλλά και ιδιωτικών οργανισμών. Τα βραβεία απονέμονται σε οργανισμούς που ξεχωρίζουν κάθε χρόνο για θέματα πράσινων δημόσιων συμβάσεων και των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με την προώθηση των πράσινων αγορών και την υλοποίησή τους, καθώς και τη συστηματική εισαγωγή πράσινων και βιώσιμων κριτηρίων στις αγορές τους.

Τα «CY GPP AWARDS 2022» απένειμε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δρ. Κώστας Καδής. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις τρεις βραβευθείσες κατηγορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους: