Κοινό μέτωπο υγείας Κύπρου – Ελλάδας

Στόχος η προστασία της Δημόσιας Υγείας στα δύο κράτη, και η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της επιστημονικής συνεργασίας των δύο κρατών σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Μιχάλης Χατζηπαντέλα, υπέγραψε στις 15 Απριλίου 2022 στο Υπουργείο Υγείας, διετές Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Έλληνα ομόλογο του, Υπουργό Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Θάνο Πλεύρη. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφτηκε στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας του με το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας και  της Συμφωνίας Συνεργασίας στον τομέα της Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης που υπεγράφη το 1987.

Το Μνημόνιο, που στόχο έχει την ανάπτυξη και προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες των δύο χωρών, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δράσεις που αφορούν ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας για αναβάθμιση των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ανίχνευση αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και υλοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής προσωπικού και τη συνεργασία σε κεντρικό επίπεδο για τις παραγγελίες και προμήθειες φαρμάκων, κυρίως ογκολογικών σκευασμάτων.  Τέλος, την ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και επιμόρφωση των στελεχών των δύο Υπουργείων με στόχο την αποδοτικότερη οργάνωση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των μεθόδων ανάπτυξης της παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για υλοποίηση των δράσεων του Μνημονίου συγκροτείται Διαρκής Επιτροπή Συνεργασίας, με επικεφαλής εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου  τη Γενική Διευθύντρια Δρ. Χριστίνα Γιαννάκη και με επικεφαλής της αντιπροσώπευσης του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας  τον κ. Μάριο Θεμιστοκλέους, Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

Παράλληλα, υπογράφτηκε Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (Ι.Υ&Υ.Δ.Υ.) και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Ελλάδος (Ε.Ο.Δ.Υ.) για συνεργασία στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Κοινός στόχος μεταξύ των δυο συμμετεχόντων πλευρών είναι η διαμόρφωση κοινού μετώπου στην προστασία της Δημόσιας Υγείας στα δύο κράτη, και η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της επιστημονικής συνεργασίας των δύο κρατών σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

O κ. Χατζηπαντέλα σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή, είπε πως η επίσκεψη του Έλληνα ομόλογου του «επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα και ειλικρινή μας δέσμευση για περαιτέρω ανάπτυξη των ισχυρών διμερών δεσμών φιλίας και συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει». «Σήμερα», πρόσθεσε, «μπορούμε να είμαστε περήφανοι για την οικοδόμηση μιας εξαιρετικής διμερούς σχέσης, η οποία συνεχώς ενισχύεται και αναβαθμίζεται, όπως καταδεικνύεται και από τη σημερινή υπογραφή των σημαντικών Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Υγείας».

Από την πλευρά του, ο κ. Πλεύρης δήλωσε: «Με πολύ μεγάλη χαρά είμαστε εδώ προκειμένου να εγκαινιάσουμε μια νέα, πιο θεσμοθετημένη συνεργασία στο κομμάτι της υγείας». Ο κ. Πλεύρης πρόσθεσε πως το Μνημόνιο έχει μια πιο ολιστική προσέγγιση, προκειμένου να γίνει ανταλλαγή κοινών πρακτικών στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας υγείας, αντίστοιχα όμως έχει κεφάλαια ιδιαιτέρως σημαντικά στο κομμάτι των νοσοκομειακών λοιμώξεων και επιτήρησης, αλλά και στο σκέλος των φαρμακευτικών δαπανών.

Το μνημόνιο Συναντίληψης προνοεί ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα επιτήρησης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων, με συχνή και απευθείας επικοινωνία του προσωπικού των αντίστοιχων φορέων τμημάτων καθώς και συνεργασία στον σχεδιασμό στρατηγικών σχεδίων για λοιμώδη νοσήματα, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα μικροβιακής ανθεκτικότητας και νοσοκομειακών λοιμώξεων.