ΚΕΦΕΑ: Αναγκαιότητα η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα, χωρίς περιορισμούς

Είναι αναγκαιότητα η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα, χωρίς περιορισμούς, τονίζει η ΚΕΦΕΑ σε ανακοίνωση της.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της ΚΕΦΕΑ:

Παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον δημόσιο διάλογο, όπως αυτός εξελίσσεται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πανευρωπαϊκής έρευνας W.A.I.T Indicator για την περίοδο 2018-2021, αναφορικά με την πρόσβαση και ένταξη καινοτόμων φαρμάκων στα συστήματα υγείας 37 χωρών της ΕΕ και του ΕΟΧ. Πρόκειται για μια έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται κάθε χρόνο σε όλη την Ευρώπη και στόχο έχουν την καταγραφή της προόδου στα συστήματα υγείας των χωρών, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα.

Σημειώνουμε το γεγονός ότι η χαμηλή θέση που καταλαμβάνει η χώρα μας (μόλις 26η ανάμεσα σε 37 χώρες), όπως αυτή καταγράφεται στα ευρήματα της έρευνας, επανέφερε το ζήτημα στο προσκήνιο, με γνώμονα τη βελτίωση των υφιστάμενων δεδομένων και διαδικασιών. Είναι πεποίθησή μας ότι οι οποιεσδήποτε απόπειρες ωραιοποίησης της κατάστασης, οι προσπάθειες αποποίησης ή μετατόπισης ευθυνών, όχι μόνο δεν βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αποπροσανατολίζουν από την ουσία των προβλημάτων.

Κατά τη δική μας αντίληψη, τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής αυτής έρευνας, θα πρέπει να αξιοποιηθούν ως εργαλείο αυτοκριτικής από πλευράς των αρμοδίων Αρχών και των εμπλεκομένων μερών.  Τόσο ο περιορισμένος αριθμός των καινοτόμων φαρμάκων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα την περίοδο 2018-2021 (49 από το 168 που εξασφάλισαν έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για την τριετία) όσο και η περιορισμένη πρόσβαση των ασθενών σε αυτά (μόλις το 8% παρέχεται με ελεύθερη πρόσβαση), θα πρέπει να προβληματίσουν άπαντες, έτσι ώστε να ληφθούν οι αποφάσεις εκείνες που να οδηγήσουν σε δραστική βελτίωση το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η ΚΕΦΕΑ τάχθηκε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα υπέρ της εφαρμογής του ΓεΣΥ και της διασφάλισης της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας, συνάπτοντας μαζί με τους υπόλοιπους εκπροσώπους της βιομηχανίας  σχετικό μνημόνιο με τον ΟΑΥ και το Υπουργείο Υγείας, καθώς θεωρεί πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη μεταρρύθμιση των τελευταίων χρόνων στην Κύπρο.

Πρώτιστο μέλημα, τόσο για την ΚΕΦΕΑ όσο και για τα μέλη της, αποτέλεσε όλο αυτό το διάστημα η διασφάλιση καθολικής και απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών σε φάρμακα, χωρίς περιορισμούς, μακριά από αναχρονιστικές πρακτικές και μεθόδους του παρελθόντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων φαρμάκων, ανακαλύπτουν θεραπείες και φάρμακα, με μοναδικό σκοπό αυτά να είναι διαθέσιμα στους ασθενείς την ώρα που τα χρειάζονται. Είναι γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο που θεωρούμε ότι οι οποιεσδήποτε σκιές αφήνονται για το αντίθετο, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ως ΚΕΦΕΑ θέσαμε εξ αρχής εαυτούς στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών, συμμετείχαμε εποικοδομητικά σε όλες τις διαβουλεύσεις που στόχο είχαν την βελτιστοποίηση των διαδικασιών ένταξης φαρμάκων στο σύστημα και αυτό συνεχίζουμε να πράττουμε. Προτάσσουμε εδώ και χρόνια την αναγκαιότητα πλήρους σεβασμού και εφαρμογής των προνοιών της νομοθεσίας και των χρονοδιαγραμμάτων, όπως και των συμφωνηθέντων αναφορικά με την ένταξη φαρμάκων στο σύστημα υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι η πρόθεση της Κυβέρνησης, για ανεξαρτητοποίηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων, όπως αυτή καταγράφεται και στο προεκλογικό πρόγραμμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη, είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Παραμένουμε, όπως πάντα, στη διάθεση τόσο του Υπουργείου Υγείας, του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας  όσο και όλων των υπολοίπων αρμοδίων Αρχών και Υπηρεσιών, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ελεύθερη πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα.