Η Ευρώπη χάνει έδαφος στις προηγμένες θεραπείες!

Ραγδαία προσέλκυση επενδύσεων για φάρμακα σε ΗΠΑ και Ασία >>> Καμπανάκι κινδύνου σημαίνει η Ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία προς τις χώρες της Ε.Ε. για έλλειψη ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε επενδύσεις, έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας

Πάνω από 8.000 νέες θεραπείες βρίσκονται υπό έρευνα με 804  προϊόντα βιοτεχνολογίας επόμενης γενιάς να αφορούν κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες και φάρμακα  τεχνολογίας mRNA. Οι μισές εγκαταστάσεις παραγωγής αυτών των φαρμάκων, βρίσκονται στις ΗΠΑ. Όσο για τις κλινικές μελέτες αυτών των νέων προηγμένων θεραπειών, η Ασία εξελίσσεται γρήγορα στην πιο ανταγωνιστική περιοχή με 255 τέτοιες κλινικές μελέτες το 2021, όταν στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκαν μόλις 89 την ίδια χρονιά, σημειώνοντας πτώση.

Οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν μειωμένη πρόσβαση σε νέα φάρμακα και στην δυνατότητα να συμμετέχουν σε πρωτοποριακές κλινικές μελέτες, καθώς η έρευνα και η ανάπτυξη νέων θεραπειών στρέφεται όλο και περισσότερο προς τις ΗΠΑ και την Ασία.

Προκειμένου η Ευρώπη να αρχίσει να ανταγωνίζεται πιο αποτελεσματικά, πρέπει να αναγνωρίσει την πολυπλοκότητα αυτών των νέων τεχνολογιών και να διαμορφώσει το κατάλληλο περιβάλλον που απαιτείται για την ανάπτυξή τους. Κι αυτό γιατί η Ευρώπη έχει υψηλότατες επιδόσεις στην ακαδημαϊκή έρευνα για αυτές τις νέες προηγμένες θεραπείες, καθώς τα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα έχουν εκπονήσει και δημοσιεύσει 48.000 περισσότερες μελέτες από ό,τι οι ΗΠΑ το διάστημα 2017-2019 και 20.000 περισσότερες από την Κίνα. Παρόλα αυτά όμως, δεν μετασχηματίζει την πραγματοποιούμενη έρευνα σε θεραπείες για τους ασθενείς.

Τα παραπάνω επισημαίνει νέα έκθεση που διενεργήθηκε από το γραφείο Charles River Associates για λογαριασμό της EFPIA, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων. Η έκθεση καταγράφει την μειούμενη ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, με την σταθερή πτώση του μεριδίου της Ευρώπης στις διεθνείς επενδύσεις σε φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη, σε κλινικές μελέτες και βιομηχανική παραγωγή. Η κατάσταση είναι οξύτατη για τα Φαρμακευτικά Προϊόντα Προηγμένης Θεραπείας (ATMPs) – μηχανικής ιστών, γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες – που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, αγωγή και θεραπεία σπανίων ασθενειών, μεταξύ των οποίων και κάποιες μορφές καρκίνου, όπου οι ΗΠΑ και η Κίνα κυριαρχούν.

Η έρευνα επισημαίνει:

  • Επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη: Το 2002 οι ΗΠΑ δαπάνησαν 2 δις δολ. παραπάνω απ΄ ό,τι η Ευρώπη σε έρευνα και ανάπτυξη. Σήμερα το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 20 δις δολ., δηλαδή μια αύξηση 1000%. Από τις συνολικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη που έχουν γίνει σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Κίνα και Ιαπωνία, μόνο το 31% αντιστοιχεί στην Ευρώπη. Αυτό το ποσοστό βαίνει σταθερά μειούμενο από το 41% το 2001. Η Κίνα εν τω μεταξύ μεγέθυνε το μερίδιό της από το 1% στο 8%.
  • Προηγμένες θεραπείες ATMP: Η δραστηριότητα κλινικών δοκιμών στις ΗΠΑ είναι διπλάσια και τριπλάσια στην Κίνα, σε σχέση με αυτήν στην Ευρώπη. Ο αριθμός των μελετών ATMP στις ΗΠΑ και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αυξήθηκε κατά 70% και 67% αντίστοιχα από το 2014 ως το 2021, ενώ της Ευρώπης παρέμεινε στάσιμος.
  • Κλινικές δοκιμές: Η Ευρώπη κατείχε το 19% των συνολικών κλινικών μελετών παγκοσμίως το 2020, καταγράφοντας πτώση 6,3%, από 25,5% την τελευταία δεκαετία κατά μέσο όρο.

Η έκθεση τονίζει μια σειρά προβληματικών πεδίων και διατυπώνει προτάσεις πολιτικής φαρμάκου για τα ευρωπαϊκά κράτη, μεμονωμένα ή συνολικά ως Ε.Ε.. 

Η EFPIA προειδοποιεί ότι οι εναλλακτικές που συζητούνται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Φαρμακευτικής Στρατηγικής πόρρω απέχουν από την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβληματισμών για βελτίωση της ελκυστικότητας της Ευρώπης για τις επιστήμες υγείας και την υποστήριξη εταιρειών που έχουν ήδη  επενδύσει στην Ευρώπη. Και προσθέτει πως η αυξημένη προσοχή της Ευρώπης στην απασχόληση ατόμων εκτός της επικράτειάς της και στην παραγωγή παλιότερων, γενόσημων φαρμάκων, είναι μια στρατηγική που αντιβαίνει τους στόχους της μακροπρόθεσμης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ που, σε συνδυασμό με την έλλειψη αειφόρου αγοράς για καινοτόμα προϊόντα, θα πλήξει τη μελλοντική καινοτομία.

Η έκθεση περιλαμβάνει έρευνα στην οποία εμφανίζεται το Ευρωπαϊκό αποτύπωμα – ένας διαδραστικός χάρτης που δείχνει λεπτομερώς τις θέσεις όλων των εγκαταστάσεων παραγωγής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Συνοπτικά, η έκθεση συστήνει:

  1. Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη κόμβων καινοτομίας πραγματικά παγκόσμιου βεληνεκούς, στην ΕΕ.
  2. Ενίσχυση ολοκληρωμένων δυνατοτήτων και χρηματοδότηση της επαναστατικής καινοτομίας.
  3. Επανασχεδιασμό των πολιτικών για την εφοδιαστική αλυσίδα, με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων σε προηγμένες θεραπείες (ATMP) στην Ευρώπη
  4. Υποστήριξη της καινοτομίας με την εφαρμογή μηχανισμών πρώιμης προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και χρήσης πραγματικών στοιχείων.
  5. Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ και υποστήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων.
  6. Ενθάρρυνση πολιτικών αειφόρου διαδικασίας κρατικών προμηθειών και τιμολογήσεων.
  7. Ανάπτυξη μακροπρόθεσμων Ευρωπαϊκών πολιτικών και συνεργασιών για την δημιουργία σταθερού πλαισίου ώστε να έλκονται επενδύσεις στον βιοφαρμακευτικό τομέα.