Θετικοί ήταν την Πέμπτη οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για αποδοχή της αναπομπής του περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που αφορούσε συγκεκριμένα την πρόνοια υποχρεωτικής πληρωμής ασφάλισης και από ιατρούς που εγγράφονται μεν στο ιατρικό συμβούλιο αλλά μεταβαίνουν για άσκηση ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.

Ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος παρευρέθηκε στην συνεδρία της Επιτροπής εξήγησε ότι κάποιος ολοκληρώνοντας τις σπουδές ιατρικής θα πρέπει να εγγραφεί στο ιατρικό συμβούλιο και για να εξασκεί το επάγγελμα πρέπει και χρειάζεται ασφάλιση. «Εκεί που δημιουργείται το πρόβλημα είναι στα πρόσωπα που θέλουν να εγγραφούν γιατί τελείωσαν τις σπουδές τους και μετά θέλουν να μεταβούν στο εξωτερικό για να κάνουν άσκηση ή μετεκπαίδευση και δεν θα ασκήσουν στη δημοκρατία την ιατρική και τους αναγκάζει στην ουσία η νομοθεσία να κάνουν ασφάλιση, ενώ δεν θα βρίσκονται στην Κύπρο».

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, Βουλευτής ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, συμφωνώντας με την τοποθέτηση του Υπουργού επανέλαβε ότι η αλλαγή γίνεται για εκείνους που εγγράφονται στον ιατρικό σύλλογο, αλλά επειδή μεταβαίνουν στο εξωτερικό για δύο ή τρία χρόνια για εκπαίδευση είναι άδικο να πληρώνουν και ασφάλιση.

Η Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, Δένα Εργατούδη, δήλωσε ότι η εν λόγω αναπομπή γίνεται ρητά μόνο για τη συγκεκριμένη διάταξη και είναι ξεκάθαρο ότι με την αναπομπή δεν γίνεται αναφορά στις υπόλοιπες διατάξεις.

«Δεχόμαστε την αναπομπή, αφαιρείται το συγκεκριμένο εδάφιο και ο νόμος δημοσιεύεται εντός των επόμενων ημερών», ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εγκρίθηκε και αποδέσμευση κονδυλίου για τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για αγορά υπηρεσιών με στόχο εκστρατείες διαφώτισης.