Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της Οδοντιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

rpt

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2022 μεταξύ του Υπουργείου Υγείας (Οδοντιατρικές Υπηρεσίες) και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Οδοντιατρική Σχολή) κρίθηκε αναγκαία η ετοιμασία του πρώτου Τροποιητικού Παραρτήματος, με σκοπό την ενημέρωση των ασθενών των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής Οδοντιατρικής Φροντίδας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου από τους φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής, με την εξασφάλιση της αντίστοιχης συγκατάθεσής τους. Προϋπόθεση δυνατότητας εξυπηρέτησης των ασθενών αποτελούν τα ακόλουθα:

(i)  Όταν η λίστα αναμονής στις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες ξεπερνά τους δύο μήνες και νοουμένου ότι ο χρόνος αναμονής στην Οδοντιατρική Σχολή δεν ξεπερνά τον ενάμισι μήνα,

(ii) Ασθενείς που επιθυμούν να λάβουν οδοντιατρική φροντίδα στην Οδοντιατρική Σχολή θα υπογράφουν το έντυπο συγκατάθεσης ασθενών,

(iii) Οι Οδοντιατρικές Υπηρεσίες θα δίνουν παραπεμπτικό σημείωμα στους ασθενείς που επιθυμούν να λάβουν οδοντιατρική φροντίδα από την Οδοντιατρική Σχολή, με την γραπτή συγκατάθεση για την παραχώρηση του οδοντιατρικού ιστορικού τους και

(iv)  Οι Οδοντιατρικές Υπηρεσίες θα διατηρούν αρχείο με τα άτομα που ενημερώθηκαν για τη δυνατότητα οδοντιατρικής θεραπείας στην Οδοντιατρική Σχολή και τα άτομα που συγκατατέθηκαν να λάβουν οδοντιατρική φροντίδα στην Οδοντιατρική Σχολή.

Το Τροποποιητικό Παράρτημα του Μνημονίου Συνεργασίας υπέγραψαν η Υπουργός Υγείας Δρ Πόπη Κανάρη και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ Χριστόφορος Χατζηκυπριανού, στην παρουσία της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας κας Χριστίνας Γιαννάκη και της Επικεφαλής του Γραφείου της Υπουργού Υγείας κας Νίκης Σανταμά.