Είναι καιρός να αποκτήσουμε ένα σωστό ΓεΣΥ, τονίζει ο ΠΙΣ

Είναι καιρός να αποκτήσουμε ένα σωστό ΓεΣΥ: Στηρίζοντας το σύστημα με εποικοδομητικές και εφικτές διορθωτικές κινήσεις και όχι «πυροβολώντας» το, τονίζει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), σε ανακοίνωση του και προσθέτει ότι «αυτό ισχύει σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του συστήματος. Από τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας μέχρι και το συντονισμό ως προς τον επαρκή εποπτικό έλεγχο».

Παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης του ΠΙΣ:

«Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), είχε από πολύ νωρίς προειδοποιήσει ότι συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του ΓεΣΥ θα προκαλούσαν προβλήματα. Είχε μάλιστα με αξιόπιστες μελέτες, τεκμηριώσει πολλούς από τους προβληματισμούς.

Τα προβλήματα άρχισαν να διαφαίνονται εδώ και μήνες. Προβλήματα τα οποία ολοένα και εντείνονται εις βάρος κυρίως των ιδίων των δικαιούχων ασθενών αλλά ταυτόχρονα θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρωποκεντρική φύση του ιατρικού λειτουργήματος.

Ο ΠΙΣ, εγκαίρως με τεκμηριωμένες διαπιστώσεις, είχε επισημάνει τα προβλήματα και με επίμονες παρεμβάσεις και εποικοδομητικές και εφικτές προτάσεις, προσπαθεί να συμβάλει στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και βιωσιμότητας του συστήματος.

Με αφορμή τα όσα λέχθηκαν από τον πρώην πρόεδρο του ΠΙΣ που ανακοίνωσε την έξοδο του από το ΓεΣΥ, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Στόχος του θεσμικού οργάνου, που εκπροσωπεί το σύνολο της ιατρικής κοινότητας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ήταν και είναι η λειτουργία ενός σωστού συστήματος υγείας που να διασφαλίζει την ασφάλεια της υγείας των ασθενών και την αξιοπρεπή εξυπηρέτηση του, μέσα από την θωράκιση της επιστημονικής ακεραιότητας και του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του ιατρικού λειτουργήματος.

Είναι καιρός να αποκτήσουμε ένα σωστό ΓεΣΥ: Στηρίζοντας το σύστημα με εποικοδομητικές και εφικτές διορθωτικές κινήσεις και όχι «πυροβολώντας» το.

Αυτό ισχύει σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του συστήματος. Από τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας μέχρι και το συντονισμό ως προς τον επαρκή εποπτικό έλεγχο.

Ευελπιστούμε ότι την ίδια εποικοδομητική διάθεση θα επιδείξει και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), προκειμένου από κοινού να καταλήξουμε σε εκείνες της λύσεις που θα παρέχουν στον ασθενή ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας και στο ιατρό επιστημονική αξιοπρέπεια. Είναι αυτό το ΓεΣΥ που πραγματικά αξίζει στους ασθενείς και κάνει τους γιατρούς, υπερήφανους να το υπηρετήσουν. 

Πιστεύουμε ότι οι λύσεις στις στρεβλώσεις και τα προβλήματα που αναδεικνύονται μέσα από τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής του συστήματος, μπορούν να εντοπιστούν και μέσα από τις διαχρονικές και πάγιες τοποθετήσεις του ΠΙΣ, που εγγράφως είχαν υποβληθεί στους εμπλεκόμενους φορείς».