Α. Παπακωνσταντίνου Επικίνδυνη η συζήτηση για πρόνοιες που αφορούν τη μορφή του ΓεΣΥ – Συνέντευξη στον «ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟ»

• Η θέση του ΟΑΥ με αφορμή την προώθηση «κανονιστικής αλλαγής» για το ζήτημα της άσκησης παράλληλης ιδιωτικής ιατρικής σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια που εντάχθηκαν στο ΓεΣΥ • Άριστη η συνεργασία του ΟΑΥ τόσο με την ηγεσία του ΠΙΣ όσο και με τις επιστημονικές εταιρείες του

Η όποια κανονιστική αλλαγή για αντιμετώπιση του ζητήματος που έχει εγερθεί μετά τη γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας ότι δεν συνάδει με τη νομοθεσία ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΓεΣΥ να διατηρούν και ιδιωτικά τμήματα, «δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία ή αφορμή, για να ξεκινήσει μια άγονη και ίσως, κατά την άποψη μας, επικίνδυνη συζήτηση για άλλες πρόνοιες του ΓεΣΥ, ειδικά για κάποιες που αφορούν την ίδια την μορφή του Συστήματος», δηλώνει στον «ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟ», ο κ. Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής ΟΑΥ.

Σε άλλα σημεία της συνέντευξης του ο κ. Ανδρέας Παπακωνσταντίνου:

  • Τονίζει ότι η εύρυθμη λειτουργία του ΓεΣΥ δεν περιορίζεται μόνο στις ενέργειες που θα αναλάβει ο ΟΑΥ αλλά αφορά όλους ανεξαιρέτως τους εμπλεκόμενους φορείς
  • Αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορα έργα τα οποία θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα του Συστήματος. Προσθέτει ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος για υψηλή συμμετοχή ιατρών και των άλλων παρόχων στο ΓεΣΥ και τώρα  η προσπάθεια του ΟΑΥ επικεντρώνεται στα θέματα ποιότητας και αριστείας
  • Εκφράζει την ικανοποίηση του για την άριστη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του ΟΑΥ   τόσο με την ηγεσία του ΠΙΣ όσο και με τις επιστημονικές εταιρείες του

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Παραθέτουμε στη συνέχεια το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ. Ανδρέα Παπακωνσταντίνου στον «ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟ»:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ο Οργανισμός από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το εν λόγω θέμα κατά τη διάρκεια των σχετικών διαβουλεύσεων, έκρινε ότι αφενός θα έπρεπε να διευκολύνει τα νοσηλευτήρια ώστε να αποφασίσουν να ενταχθούν στο ΓεΣΥ και αφετέρου έπρεπε να επιδειχθεί σεβασμός προς εκείνους τους ιατρούς οι οποίοι, για δικούς τους λόγους, δεν θα συμμετείχαν στο ΓεΣΥ λαμβάνοντας υπόψιν ότι κάποιοι εξ αυτών ήταν μέτοχοι στα νοσηλευτήρια και δραστηριοποιούνταν σε αυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άλλωστε αυτοί οι ιατροί δυνητικά, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τους μελλοντικούς συνεργάτες του ΓεΣΥ, κάτι που επαληθεύτηκε, αφού αρκετοί από αυτούς, ακολούθως συμμετείχαν στο ΓεΣΥ.

Συνεπώς, αφού ο Οργανισμός έλαβε νομική γνωμάτευση για τη νομιμότητα τέτοιας ρύθμισης, συμφώνησε με τον ΠΑΣΙΝ, ότι όσοι ιατροί δεν συμμετέχουν στο ΓεΣΥ, θα μπορούσαν να παραμείνουν στα νοσηλευτήρια του ΓεΣΥ και να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας εκτός πλαισίου ΓεΣΥ. Αυτή η συμφωνία, περιλήφθηκε εντός του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ ΟΑΥ και ΠΑΣΙΝ. Πρόθεση του Οργανισμού είναι να τιμήσει τη συμφωνία. Βέβαια πάντα με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν θα κριθεί ότι εκφεύγει των προνοιών του Νόμου. Συνεπώς, μετά την πρόσφατη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ο Υπουργός κάλεσε σε συνάντηση τον Οργανισμό και τον ΠΑΣΙΝ και αφού ανταλλάχθηκαν απόψεις και προβληματισμοί, ο Υπουργός ανάλαβε πρωτοβουλία να συνεννοηθεί με το Γενικό Εισαγγελέα κατά πόσο το θέμα μπορεί να ρυθμιστεί ώστε ακολούθως να υποβληθεί πρόταση από τον Υπουργό προς τα δύο μέρη. Σημειώνω όμως ότι ο Οργανισμός ξεκαθάρισε προς τον Υπουργό αλλά και προς το ΠΑΣΙΝ ότι, η εν λόγω κανονιστική αλλαγή, δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία ή αφορμή, για να ξεκινήσει μια άγονη και ίσως, κατά την άποψη μας, επικίνδυνη συζήτηση για άλλες πρόνοιες του ΓεΣΥ, ειδικά για κάποιες που αφορούν την ίδια την μορφή του Συστήματος.

  • Αναφορικά με καταχρήσεις στην ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, μελετάτε εισαγωγή δικλείδων ασφαλείας για τον εντοπισμό τέτοιων περιπτώσεων;

ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΩΝ

Α.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Εκείνο που πρωτίστως μας απασχολεί στην ενδονοσοκομειακή περίθαλψη και όχι μόνο, είναι να διασφαλίσουμε ότι ο πολίτης έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Σε αυτά τα πλαίσια, ναι μας απασχολεί μεταξύ άλλων και το φαινόμενο των καταχρήσεων. Άποψη μας είναι ότι το εν λόγω πρόβλημα, στο βαθμό που ισχύει, θα μπορεί να περιοριστεί μέσα από την υιοθέτηση μιας δέσμης μέτρων όπως οι εντατικότεροι έλεγχοι, η επιβολή αυστηρών ποινών, η ανάλυση και η αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων από το σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ, η εφαρμογή ξεχωριστών προϋπολογισμών για όλες τις ειδικότητες, η καλλιέργεια κουλτούρας, η εφαρμογή πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών, η υιοθέτηση προεγκρίσεων σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

 Όλα αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει, όμως υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης ώστε να δούμε ουσιαστικότερα αποτελέσματα. Πέραν αυτού, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η εύρυθμη λειτουργία του ΓεΣΥ δεν περιορίζεται μόνο στις ενέργειες που θα αναλάβει ο ΟΑΥ αλλά αφορά όλους ανεξαιρέτως τους εμπλεκόμενους φορείς. Κυρίως δε ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, οι Επιστημονικές Εταιρείες, η Επιτροπή Δεοντολογίας και οι άλλες συμβουλευτικές επιτροπές ιατρών έχουν αναμφιβόλως ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διατελέσουν στην όλη προσπάθεια.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

  • Πέραν των δυο χρόνων από τη λειτουργία του ΓεΣY ποιες είναι οι κύριες αλλαγές / βελτιώσεις τις οποίες προωθείτε με στόχο τη βελτίωση του Συστήματος και την διόρθωση τυχόν λαθών και αντιμετώπιση αδυναμιών στη λειτουργία τους;

Α.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορα έργα τα οποία θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα του Συστήματος. Η συνεχής αναβάθμιση του συστήματος πληροφορικής στη βάση υποδείξεων από μέρους των ιατρών μας, η σύναψη συνεργασίας με το National Institute for Health and Care Excellence (NICE), η συνεχής επικοινωνία και συνεννόηση με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και τις Επιστημονικές Εταιρείες, η συνεργασία με πανεπιστήμια για παροχή ανατροφοδότησης, η στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας για βελτίωση των μηχανισμών ελέγχων και διαδικασιών, είναι κάποια παραδείγματα που καταδεικνύουν ότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν αδυναμίες και καταβάλλεται προσπάθεια για συνεχή βελτίωση.

Πέραν τούτου, σχεδόν σε καθημερινή βάση εκδίδουμε κατευθυντήριες οδηγίες όσο αφορά στον τρόπο λειτουργίας των ιατρών και άλλων παρόχων στο Σύστημα π.χ. υποχρεωτική και πλήρης καταγραφή κλινικών σημειώσεων προτού ο ασθενής παραπεμφθεί ώστε να περιοριστούν τα λάθη, οι καταχρήσεις κτλ. Αναμφίβολα έχει επιτευχθεί ο στόχος για υψηλή συμμετοχή των ιατρών μας και των άλλων παρόχων στο Σύστημα, οπότε τώρα επικεντρωνόμαστε στα θέματα ποιότητας και αριστείας, καθώς και σε περαιτέρω εμπλουτισμό του πακέτου υπηρεσιών, στα πλαίσια πάντοτε των οικονομικών δυνατοτήτων του Συστήματος.

Εννοείται, ότι οι όποιες αλλαγές πρέπει να γίνονται με προσοχή και όχι κάτω από την πίεση συγκεκριμένων καταστάσεων. Η πρόωρη αξιολόγηση μιας πολιτικής, χωρίς να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για να αποδώσει, πιθανώς να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα και λάθος αποφάσεις. Στον τομέα της υγείας αρκετές στρατηγικές είναι τέτοιας φύσεως π.χ. προγράμματα πρόληψης, όπου για να αξιολογηθεί με αντικειμενικό τρόπο η επιτυχία του όλου εγχειρήματος απαιτείται ουσιαστικό διάστημα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι μετά από δύο χρόνια ζωής το ΓεΣΥ, αρκετά από τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στις αρχές, τώρα δεν υφίστανται ή έχουν περιοριστεί σημαντικά.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

  • Στον ΟΑΥ συζητείται θέμα μείωσης της οροφής που επιβάλλεται από τον ΟΑΥ σε σχέση με τον αριθμό των ασθενών που δικαιούται να εγγράψει ένας προσωπικός γιατρός;

Α.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δεν είναι στην ατζέντα του Οργανισμού τέτοιο θέμα. Γνωρίζουμε αρκετά παραδείγματα προσωπικών ιατρών που έχουν εγγράψει στον κατάλογο το μέγιστο αριθμό δικαιούχων, και εντούτοις ανταποκρίνονται με μεγάλη επιτυχία στο σημαντικό ρόλο που έχουν αναλάβει. Φυσικά γνωρίζουμε και περιπτώσεις προσωπικών ιατρών που ενώ έχουν έχει εγγράψει πολύ χαμηλότερο αριθμό από το μέγιστο εντούτοις λαμβάνουμε παράπονα ότι δεν ανταποκρίνονται επαρκώς.

Πιστεύουμε ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων δικαιούχων στη λίστα του προσωπικού ιατρού, είναι μεν ένας παράγοντας αλλά όχι ο μόνος ή ο ουσιαστικότερος που καθορίζει το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μας χαροποιεί δε που βλέπουμε παραδείγματα προσωπικών ιατρών που προχώρησαν σε συνεργασίες, δημιούργησαν πρότυπα ιατρικά κέντρα, στελεχώθηκαν με νοσηλευτές και με άλλο βοηθητικό προσωπικό, αναβαθμίζοντας με τον τρόπο αυτό τις υπηρεσίες τους.

Από την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων φαίνεται ότι και οι πολίτες αντιλήφθηκαν τα οφέλη από τέτοιες προσπάθειες και αρκετοί επέλεξαν αυτούς τους ιατρούς/ ιατρικά κέντρα. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει προσωπικό ιατρό, πιστεύουμε ότι είναι κάπως πρόωρο να ανοίξουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα.

  • Με ποιες βέλτιστες πρακτικές ο Οργανισμός προσπαθεί να διασφαλίζει την κατά τον δυνατό ομοιόμορφή αξιοποίηση όλων των ιατρών που εντάχθηκαν και θα εντάσσονται στο ΓεΣΥ;

Α.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας υπενθυμίζω ότι μια από τις βασικές αρχές του ΓεΣΥ, είναι το «money follows the patient», δηλαδή εκεί που πάει ο ασθενής πηγαίνουν και τα λεφτά του ΓεΣΥ. Αυτό παραπέμπει σε ένα καθαρά ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου ο κύριος παράγοντας κατανομής και αξιοποίησης των ιατρών και άλλων παρόχων του Συστήματος είναι η επιλογή του ασθενή. Επειδή όμως ένα εθνικό σύστημα υγείας πρέπει να διατηρεί σταθερότητα και ισορροπία, θα έλεγα ότι περισσότερο επιδιώκουμε τον ελεγχόμενο ανταγωνισμό, στον οποίο εισάγεται αριθμός ασφαλιστικών δικλείδων όσο αφορά στα όρια που διεξάγεται ο ανταγωνισμός.

Ως Οργανισμός αναμφιβόλως επιδιώκουμε την κατά το δυνατό ομοιόμορφη αξιοποίηση όλων των ιατρών μας. Αυτό θα γίνει μέσω της υιοθέτησης προτύπων ποιότητας, της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης των ιατρών μας, ώστε ο πολίτης να νιώθει ασφάλεια ότι έχει αρκετές ποιοτικές επιλογές. Με αυτό το τρόπο οι ανάγκες των ασθενών θα εξυπηρετούνται από το σύνολο των ιατρών μας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θα υπάρξει μέγιστη αξιοποίηση των δυνατότητων του Συστήματος και κατά συνέπεια θα υπάρξει περαιτέρω περιορισμός του χρόνου αναμονής.  

ΑΡΙΣΤΗ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (ΠΙΣ)

  • Πως αξιολογείτε τη συνεργασία σας με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) και τις Επιστημονικές Εταιρείες του;

Α.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Με μια λέξη η συνεργασία μας είναι άριστη. Αυτό αποδεικνύεται με τους διαύλους επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί τόσο με την ηγεσία του ΠΙΣ όσο και με τις επιστημονικές εταιρείες, όπου γίνεται αρκετή και σημαντική εργασία, εξειδικευμένη στις ανάγκες,  χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες της κάθε ειδικότητας. Επίσης αρκετοί ιατροί συμμετέχουν σε επιτροπές που έχουν συσταθεί για τον έλεγχο των απαιτήσεων ή άλλες εξειδικευμένες συμβουλευτικές επιτροπές όπως την Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων. Πέραν αυτού αρκετές ειδικότητες, διαθέτουν το δικό τους προϋπολογισμό, οπότε έχουν κάθε λόγο να τον διαχειριστούν, μέσω των εισηγήσεων τους, με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Το γεγονός ότι στις συζητήσεις πολύ φυσιολογικά προκύπτουν και διαφωνίες, αυτό δεν αναιρεί τις άριστες σχέσεις, την αγαστή συνεργασία, το αλληλοσεβασμό και το κοινό μας όραμα. Αυτό είναι φυσιολογικό και θεμιτό, καθώς συντείνει στο να αποκτήσουμε καλύτερη αντίληψη της κατάστασης και να αξιολογήσουμε τα πράγματα πιο σφαιρικά. Αξίζει επίσης να σημειώσω ότι η αγαστή συνεργασία με τον ΠΙΣ και γενικότερα με τον ιατρικό κόσμο, δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στους ιατρούς που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ. Ακόμη και ιατροί που δεν συμμετέχουν στο ΓεΣΥ, με πολύ προθυμία, υποβάλουν εισηγήσεις και συμμετέχουν ποικιλοτρόπως προς όφελος του Συστήματος.

Είναι γι’ αυτό που έχουμε την έντονη πεποίθηση ότι η συνεργασία αυτή μεταξύ ΟΑΥ, ΠΙΣ και των οργανωμένων ασθενών δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις ώστε να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό στον κύπριο πολίτη. ­­­­­­­­­­­­­­______________________________________

  • Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην εταιρία ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΓΝΩΣΗ ΛΤΔ. * Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια της εταιρείας που εκδίδει τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟ * Επιτρέπεται η κοινοποίηση μέσω Facebook, Twitter κ.λ.π. με αναφορά στην πηγή: www.iatrikostypos.com.cy / www.ygeiapress.com * Επιτρέπεται η κοινοποίηση μέσω Facebook, Twitter κ.λ.π.