Απόφαση Υπουργικού για δημιουργία Κέντρου Τραύματος

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Τραύματος. Θα προωθηθεί μέσω της σύστασης Εθνικής Επιτροπής Τραύματος, η οποία θα αναλάβει, ανάμεσα σε άλλα, την υιοθέτηση και εφαρμογή των μέτρων προς οργάνωση ενός επιστημονικά καταρτισμένου Κέντρου Τραύματος αλλά και την εποπτεία των εργασιών του ως προς την αποδοτική λειτουργία του στο πλαίσιο της αναβάθμισης του συστήματος τραύματος στην Κύπρο.