Ανάκληση από την κυπριακή αγορά τριμμένου δυόσμου στον οποίο εντοπίστηκαν υπολείμματα φυτοφαρμάκου

Το Υπουργείο Υγείας με ανακοίνωση του, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι η Υγειονομική Υπηρεσία του Υπουργείου, στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων που διεξάγει στην κυπριακή αγορά έχει προβεί σε δειγματοληψία του πιο κάτω τροφίμου, το οποίο, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις από τα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους βρέθηκε να περιέχει υπολείμματα του μη επιτρεπόμενου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυτοφαρμάκου “Chlorpyrifos”:

Ονομασία Τροφίμου: Δυόσμος Τριμμένος (Spearmint rubbed)

Εμπορική επωνυμία: KAOURIS Spice King

Αρ. Γραμμοκώδικα: 5290111001217

Αρ. Παρτίδας (LOT): 2207

Χρονική ένδειξη:                 ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ /

                                          BEST BEFORE END: 31.12.25       

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ /

NET WEIGHT:                     30g

Χώρα Προέλευσης:             Αίγυπτος

Συσκευάζεται από:              Pantelis Kaouris & Son ltd

Συσκευασία:                      Πλαστικό δοχείο

Η Υγειονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας έχει ήδη ενημερώσει σχετικά την επιχείρηση τροφίμων που διακινεί το εν λόγω προϊόν στην Κυπριακή αγορά και έδωσε οδηγίες για την άμεση απόσυρση από την αγορά και την ανάκληση από τους καταναλωτές όλων των ποσοτήτων της συγκεκριμένης παρτίδας του τροφίμου.

Επειδή ενδέχεται κάποιες συσκευασίες της εν λόγω παρτίδας του υπ’ αναφορά τροφίμου να βρίσκονται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωση του και εάν επιθυμούν να τις επιστρέψουν στους χώρους από όπου τις έχουν αγοράσει.

Παρακάτω παρατίθενται φωτογραφίες του τροφίμου για εύκολη αναγνώριση.