Άμεσα διαθέσιμα ραντεβού στους ειδικούς γιατρούς των Γενικών Νοσοκομείων χωρίς λίστες αναμονής

Χωρίς λίστες αναμονής, οι ειδικοί ιατροί του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) εξυπηρετούν τους ασθενείς με άμεσα διαθέσιμα ραντεβού, τα οποία το κοινό μπορεί να διευθετήσει είτε τηλεφωνικώς,  είτε μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού στο www.shso.org.cy.

Μετά την υποβολή του αιτήματος μέσω της ιστοσελίδας στην ενότητα «Κλείσε ραντεβού με ιατρό», αρμόδιος λειτουργός του ΟΚΥπΥ στο νοσηλευτήριο που εργάζεται ο ιατρός, επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον πολίτη σε διάστημα που δεν ξεπερνά τις 48 ώρες, για τη διευθέτηση του ραντεβού. Η διαδικασία είναι πολύ απλή και δεν απαιτεί περισσότερο από μερικά λεπτά.

Η ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ, περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει ο  Οργανισμός, στα Νοσηλευτήρια, στα Κέντρα Υγείας, στις Δομές Ψυχικής Υγείας καθώς και σε ότι αφορά τους επαγγελματίες υγείας που στελεχώνουν τις υπηρεσίες του.

Με την απογευματινή λειτουργία των Νοσηλευτηρίων του, θεσμός ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2022 και αγκαλιάστηκε από τους ασθενείς,  ο Οργανισμός δίνει την ευκαιρία στο κοινό να επισκεφθεί τους επαγγελματίες Υγείας σε ευέλικτα ωράρια, διευθετώντας απλές επισκέψεις, επεμβάσεις, ενδοσκοπικές πράξεις κα.

Ο ΟΚΥπΥ ως ο μεγαλύτερος πάροχος Υγείας στην Κύπρο συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες παρέχοντας ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη ανά το Παγκύπριο. Η ψηφιακή μεταμόρφωση, ο συνεχής εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των υπηρεσιών είναι προτεραιότητα για τον Οργανισμό και υλοποιείται βάση ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού και εγκεκριμένου πλάνου με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών.